tisdag 22 januari 2019

Globala Indexfonder - the Ownership Race

Länge negligerat och saknat av många. Jag har blivit överöst av mejl och omringad i kollektivtrafiken på grund av efterfrågan av detta inlägg. Det har varit en jobbig period där yoga och planteringsutbildningar varit det enda som hållit mig från att mista förståndet.

Här är den i alla fall, den fortsatta statistiken av hur det går för de globala indexfonderna och deras ägarantal.


Avanza Global fortsätter att öka snabbast med sin fördel som ny fond och låga avgift på 0,10%. Ökar gör även Länsförsäkringar Global Indexnära som inte verkar ha påverkats vid något av avläsningstillfällena av nykomlingens inträde på marknaden. Imponerande när dess avgift är lite mer än dubbelt så dyr på 0,21%. Fonden, som följer indexet MSCI World Total Net Return, är troligtvis fortfarande ett tryggare val för många. En tydlig nackdel för Avanza Global är att det tar 2 dagar för köp och sälj, en matarfonds fotboja som släpar efter.

Swedbank Robur Access Global har fått en injektion av nya ägare under till största delen december, men även nu i januari. Roligt att se att marknadvärdeindexet MSCI World Net's representant skördar framgångar, om än små. Väl kostsam är den dock på 0,32%.

SPP Aktiefond Global A och norska DNB Global Indeks har det tuffare och det ser ut att börja gå utför för dem båda. Vi får se framåt om det håller i sig.

I SPP's fall är det möjligt att förvirringen kring dess "A" i namnet får de snabblästa att tro det är en aktivt förvaltad fond, men det är förstås långt från sanningen i denna indexnära fond. Även avgiften är här högre, 0,33%. 

DNB Global Indeks nackdel kan vara dess transaktionstid, där sälj och köp tar 3 dagar. Den har också den högsta avgiften av de fem på 0,35%.
Utveckling


I tidsspannet tre månader så ligger oväntat de dyraste fonderna överst mycket tätt ihop, med de övriga tre släpande efter. Kan noteras att Swedbank och Länsförsäkringars fonder verkar haft det lite tufft dessa tre månader.

 I år har imponerande DNB Global Index tagit toppositionen med Avanza Global en bit efter. SPP, Swedbank och Länsförsäkringar ligger tyvärr inte ens på samma heltal.
I dessa mycket korta tidsspann som vi tittar på här ovan går det förstås inte att dra några slutsatser av vilka fonder som presterar bättre eller sämre än de andra. I sin natur som globala indexfonder är de destinerade att mer eller mindre följa varandra över tid.

Som exempel så ligger tre av fonderna till så här på fem år: (de övriga två har inte funnits i fem år)


Mycket lite skillnad mellan avkastningen på fonderna som ni kan se. Till och med endast 0,47% mellan DNB Global Indeks och Länsförsäkringar Global Indexnära. Kom ihåg att avkastningen är med avgifterna inräknade, så även fast DNB Global Indeks kostar mer än Länsförsäkringar Global Indexnära har alltså avkastningen varit bättre, om än marginellt.


Det var allt för denna gång, med förhoppning om lugn och ro, tack för mig.


torsdag 17 januari 2019

Fondportfölj allo Americano 2019 | Hur jag placerar långsiktigt i indexfonder


Den största delen av mina investeringar ligger i indexfonder. Det är ett enkelt sätt att få bra avkastning till en låg kostnad som kräver mycket lite av min tid.

Jag har satt upp ett par månadsspar som automatiskt för över pengar till mina investeringssparkonton och investerar dem i fonder enligt en fondfördelning jag valt.

Investeringssparkontot är tillsammans med kapitalförsäkringen, förenklat, det billigaste alternativet för värdepapper som avkastar mer än några få procent. Statslåneräntan påverkar detta så det kan komma att förändras i framtiden.

Deklarationen är enkel i ett investeringssparkonto och det kostar ingenting att flytta pengar mellan dem. Inte heller behöver jag fylla på kontot med pengar för avkastningsskatt eller rikspremie som i en kapitalförsäkring, utan det klarar sig självt.

Allt som allt, ett enkelt och automatiskt upplägg.Alla mina fondkonton, med undantag för ett experimentellt konto, följer mer eller mindre samma strategi. Jag använder mig av Rikatillsammans' globala portfölj med räntefonderna borttagna och med mer inriktning mot USA. 

Resultatet blir följande:


Region Indexfonder 2019
Regionsfördelningen på min fondportfölj 2019

Jag gillar tanken med räntefonderna som stötdämpare och håller med om att det är ett bra val, om inte annat så för mer trygghet och psykologisk räddare när börserna faller. Nackdelen är att den håller tillbaks avkastningen över tid.

Min strategi är att ha dessa investeringar i mer än 10 år, högst troligt längre än så och klarar jag av den högre volatiliteten, att svängningarna kommer att vara större, så kommer avkastningen att bli högre i slutändan.

En annan anledning till att jag tog bort räntefonderna är att det inte lönar sig att ha dem på ett investeringssparkonto med tanke på hur lite de avkastar. Med den nya skattehöjningen på det kontot vid årsskiftet, så har inte det läget blivit bättre.

Att lägga till extra inriktning mot USA är inget som egentligen behövs eftersom globalfonderna innehåller mer än hälften USA, ofta mellan 57-66%. Det är ett personligt val jag gjort eftersom jag gillar avkastningen som börserna i USA ofta ger.


De fonderna jag har valt är:


Region Fond Andel
Globalt Avanza Global 60 %
Sverige Spiltan Aktiefond Investmentbolag 10 %
SEB Sverige Indexfond 5 %
PLUS Småbolag Sverige Index 5 %
USA SPP Aktiefond USA 5 %
Swedbank Robur Access USA 5 %
Asien Swedbank Robur Access Asien 5 %
Tillväxtmarknad Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 5 %

Totala kostnaden för fondportföljen landar på 0,18%.
Den verkliga indelningen per region blir:


Global placering indexfonder

Region Andel
Nordamerika 50,0%
Sverige 20,1%
Västeuropa exkl Sverige 12,8%
Asien exkl Japan 9,2%
Japan 5,1%
Australien och Nya Zeeland 1,5%
Latinamerika 0,6%
Afrika och Mellanöstern 0,5%
Östeuropa 0,3%Som jag skrev i början så har jag flera investeringssparkonton för mina indexfonder. Det är för att separera olika ändamål och få en bättre överblick.

I stort är det samma fördelning på dessa konton, endast vissa variationer procentuellt för Asien, USA och Tillväxtmarknader i förhållande till varandra. Globalt är alltid 60% och Sverige ligger fast på 20%.

Varje konto innehåller samma tre svenska fonder, procentandelarna är däremot placerade olika, alltid i enheter på 5 eller 10%.

Egentligen gillar jag inte kostnaden på tillväxtmarknadsfonden och har länge funderat på att skippa den helt, men den får vara med ett år till. 

I de fall där jag endast månadssparar 1000 kr väljer jag att ta bort tillväxtmarknadsfonden, använder endast en av fonderna mot USA och ökar Asienfonden till 10%.Summerat en enkel, billig och diversifierad portföljmodell som jag gillar. Risk i den högre skalan möjligtvis, men med en lång tidshorisont som minskar den.

Det är alltid möjligt att sprida ut de olika regionerna på fler fonder av samma typ, men ofta överlappar de varandra och kostnaden smyger sig lätt uppåt.


Länk till mina övriga innehav i Min portfölj.

Länk till Rikatillsammans' ombalansering av fonder 2019 där senaste versionen av deras globala portfölj presenteras.
torsdag 10 januari 2019

Portföljens utveckling 2018


Tänkte jag skulle summera året och se hur det gått för portföljen under året som varit.Indexfonderna, som i portföljen utgör den största delen på ungefär 70%, drog ner portföljen till -0,63%. Ingenting att oroa sig för eftersom de förstås följer marknaderna när dessa går ner. Det som kan ha bidragit, om än minimalt, är de få (<1%) aktivt förvaltade fonderna. De ligger flera av dem nära tvåsiffriga minussiffror. 


Svenska aktierDen svenska aktiedelen gick klart bättre än fonderna och lyckades landa på några procent plus. Det är främst Castellum och Latour som stått emot bra. På nedsidan hittar vi Kinnevik och Skanska samt vissa mindre innehav som gått dåligt. Totalt sett över mina förväntningar.


Utländska aktierHär har främst Realty Income och Microsoft gått bra medan Nordea är den som gått sämst. Många av de sena inköpen på året, exempelvis Brookfield Renewable Partners och AT&T, ligger på minus eftersom marknaden rört sig nedåt, men det har inte lyckats dra ner resultatet märkbart.


Summa summarum är jag nöjd över utvecklingen, speciellt att aktierna över lag går bra. Det ger mig förhoppning om att jag valt rätt med utdelningsstrategin, även om det sannolikt är för tidigt att dra för stora slutsatser av resultaten. 


Panelundersökningarna för 2018 gav i intjäning 1406 kr och hittills är det utbetalt och investerat 392 kr räknat från oktober. Inga monstersummor, men många bäckar små så kan det bli en god summa till slut.


Under 2019 kommer jag investera mer i aktier än tidigare och minska ner andelen månadsspar i indexfonder. Det som finns investerat kommer att få ligga kvar som det är. De små innehaven i aktieportföljerna kommer jag se till att öka eller sälja av så portföljen blir mer fokuserad och balanserad. Svenska aktier kommer få en liten förtur mot utländska.


Slutligen önskar jag er sent om sider ett bra investeringsår 2019.